ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเขตสุขภาพที่ 10 ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน *** ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน รหัสผ่านการใช้งาน > โดย คลิก ปุ่ม > เปลี่ยนรหัสผ่าน ***     

- รายงานสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972 email:spbket10@gmail.com
ผู้เข้าใช้งานวันนี้       : 1
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด : 1,502